Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником закладу дошкільної освіти протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, свідоцтва про народження.

До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати заклади дошкільної освіти.

Також, відповідно до діючих нормативно-правових актів:

- діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти;

- забезпечується адаптація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти до потреб дітей з особливими освітніми потребами з застосуванням технологій універсального дизайну та розумного пристосування;

- заклади освіти забезпечують надання дітям з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання відповідно до законодавства;

- корекційно-розвиткові послуги надають вчителі-дефектологи (вчитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог), реабілітологи, практичні психологи, інші спеціалісти з відповідною підготовкою, посади яких введені до штатних розписів закладів освіти, логопедичних пунктів, у разі потреби - додатково залучені фахівці, з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори відповідно до постанови КМУ від 14.02.2021 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (зі змінами).

- в кожну інклюзивну групу введено посаду асистента вихователя;

- за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 61

Коментарi