Річний звіт про діяльність ДНЗ № 144 за 2016-2017 н.р.

ДНЗ № 144 знаходиться в підпорядкуванні Управління освіти Оболонської в м. Києві Державної адміністрації за адресою: вул. Північна 42, тел. 411-44-32.

Працює ДНЗ №144 з 1981 року, будівля типово розрахована на 14 груп.

Функціонує 8 груп:

- три групи раннього віку;

- п’ять груп дошкільного віку, педагогічними кадрами укомплектовані.

Режим роботи : 6 груп– 12 год., 2 групи – 10,5 год.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 8
раннього віку 3
дошкільного віку 5
3. Режим роботи групп:
10, 5 годин 2
12 годин 6
4. Кількість вихованців 157
5. Кількість педагогічних працівників 19

Усі приміщення ДНЗ відповідають діючим нормам і правилам безпеки. Для дітей створені належні умови для навчання і виховання. Всі групи укомплектовані згідно віку дітей. Оформлення дошкільного закладу постійно оновлюється. Адміністративно-господарська робота здійснюється згідно річного плану роботи ДНЗ. Вона включає підготовку до нового навчального року, підготовку дошкільного закладу до зимового періоду, поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ, роботу по благоустрою території дошкільного навчального закладу тощо.

Головною метою в роботі дошкільного закладу є задоволення потреб громадян в догляді, оздоровлені, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

Напрям роботи ДНЗ № 144 – залучення дітей до духовних надбань українського народу шляхом збагачення емоційно-естетичної сфери особистості дитини, виховання позитивного ставлення та поваги до національних традицій, культури українського народу. Побудова навчально-виховного процесу на основі ігрової діяльності.

Керуючись основними положеннями Закону України « Про дошкільну освіту» та виконуючи річний план на 2016-2017 н. р. колектив ДНЗ №144 протягом року працював творчо та відповідально.

Розподіл педагогічних кадрів по віковим групам в ДНЗ здійснюється з врахуванням освіти, досвіду роботи педагогів. Педагогічними кадрами та технічним персоналом ДНЗ укомплектований не повністю, є вакансії вихователя. Одним із пріоритетів роботи з кадрами є удосконалення якісного складу. Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України в дошкільному закладі створена атестаційна комісія. З атестуючимися проводиться робота відповідно до плану роботи атестаційної комісії. Творчі звіти педагогів, які атестуються заслуховуються на педрадах .

Аналіз освітньо-виховного процесу

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентувалась планом роботи, який визначав мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань. Комплексно підходив колектив ДНЗ до вирішення поставлених перед ним на 2016-2017 навчальний рік пріоритетних завдань.

Завдання діяльності колективу на 2016-2017 навчальний рік:

1. Поглибити роботу над формуванням ціннісного ставлення дошкільників до власного здоров’я, шляхом впровадження інноваційної технології «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»

2. Виховувати патріотичні почуття дітей дошкільного віку через знайомство з українським дитячим музичним фольклором та з творчістю українських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Спепового, А. Філіпенка

3. Формувати економічну досвідченість дошкільників засобами гри.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим Компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт». Реалізація освітньо-виховних завдань здійснювалась на засадах особистісно орієнованої моделі організації педагогічного процесу з використанням психолого-педагогічного проектування.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогів, в дошкільному навчальному закладі було проведено масові (педради, педчитання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (творча групи) та індивідуальні (самоосвіта, до курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи. Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетентність, збагатити інтереси, задовольнити духовні та професійні потреби педагогів.

Рішення педради готується за результатами тематичного, комплексного та вибіркового контролю.

Протягом року були проведені:

Семінари-практикуми та семінари:

1. « Театр фізичного розвитку, та оздоровлення дітей»

2. Національний пісенний фольклор – основа музично – естетичного виховання

3. «Гра як основний засіб формування первинного економічного досвіду дошкільнят»

Групові та індивідуальні консультації, теми та зміст яких повністю відповідає завданням педколективу на 2016-2017 навчальний рік (для педколективу, молодих вихователів, для помічників вихователів, для батьків ).

Педагогічні ради:

1. «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2016 -2017 н. р.» (педагогічний консиліум)

2. «Інноваційні технології в системі організації фізкультурно – оздоровчої роботи»

3. «Український дитячий музичний фольклор, як засіб патріотичного виховання в процесі музичної діяльності»

4. Формування первинного економічного досвіду дошкільників за допомогою гри.

З метою підвищення професійного рівня, рівня фахової майстерності вихователі ДНЗ постійно на протязі всього навчального року із задоволенням відвідували семінари, семінари-практикуми, методичні об’єднання, які обрали за власними інтересами.

Постійно здійснюється підвищення кваліфікації педагогів: шляхом відвідування районних семінарів, занять та курсів перепідготовки при КМУВВ ім. Грінченка, самоосвіти, педрад, педгодин, семінарів-практикумів, ознайомлення з досвідом роботи кращих вихователів за інтересами.

Підвищення майстерності педагогів, поповнення їх теоретичних та практичних знань здійснюється в ДНЗ через різноманітні форми роботи, яка була спланована відповідно до завдань, що поставлені педагогічним колективом на навчальний рік.

На базі ДНЗ в листопад 2016 року було проведено М/О для музичних керівників ДНЗ з розділу «Музична скарбничка» формування інтересу до українських народних традицій у дітей дошкільного віку. В лютому 2017 року було проведено М/О для вихователів ДНЗ району з розділу «Музична скарбничка » з розділу мовлення дитини а формування інтересу до рідного місту та його природи.

З метою покращення навчально-виховного процесу на протязі року проводився колективний перегляд занять та режимних моментів:

· музично-спортивна розвага «Україна – Єдина Україна» (вихователі

Корінна О.П., Гриб О.В..) ;

· Музично-спортивна розвага «Ми роду козацького діти» (старші групи) (музичний керівник Гулевська О.П., інструктор з фізичного виховання Подворна Н.М.);

· Спортивна розвага «Мама, тато і я - спортивна сім’я» (інструктор з фізичного виховання Подворна Н.М.)

· Фестиваль народних звичаїв та сімейних традицій :

«Щедрий вечір, добрий вечір!»

«Великодні забави»

«Закосичення»

· колективний перегляд занять з розділу «Мовлення дитини»

◊ «Зайчикові пригоди» (середня груп №5 вихователь Курган О.В.)

◊ «Києве, мій» (старша група, вихователь Гриб О.В.)

◊ «Подорож в зимовий ліс» (середня группа №3 вихователь Кривов’яз Г.І.)

· колективний перегляд занять з розділу «Економічне виховання»

v «Веселий ярмарок», старша група № 6 , вих.-ль Корінна О.П.,

v «Магазин іграшок», молодша група № 4, вих.-ль Кучерява Л.Х.,

· колективний перегляд занять з розділу «Дитина в довкіллі» з основ безпеки життєдіяльності:

v «Транспорт», молодша група , вихователь середньої групи №3 Кривов’яз Г.І.,

v «Дорога не для забав», середня група № 5 , вихователь Курган О.В.;

· музично-театральне дійство «Коза-дереза» за мотивами української казки, музичний керівник Гулевська О.П.;

· спортивна розвага «Мама тато і я – спортивна сім’я» ;

· випускний бал «Прощавай, садок дитячий!».

· Колективний перегляд заняття «Закосичення» вихователі середніх груп №5 Курган О.В., №3 Кривов’яз Г.І.

Згідно плану в ДНЗ спільно з батьками вихованців було проведено:

Ø тематичний тиждень «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності дітей»;

Ø Тиждень «Козацькому роду нема переводу»;

Ø «Тиждень дорожнього руху»;

Ø «Тиждень української пісні»;

Ø «Тиждень писанки»;

Ø «Тиждень Вишиванки»;

Ø Тиждень патріотичного виховання.

З метою надання методичної допомоги вихователям в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який оснащений:

v розробками конспектів організованої діяльності дітей з усіх розділів програми;

v інформацією про досвід роботи з дітьми інших дитячих садочків;

v підбіркою матеріалів за різними народознавчими напрямками;

v системою роботи з дітьми по БЖД;

v сценаріями свят, розваг;

v наборами демонстраційних картин по всіх вікових групах з розвитку мовлення, природознавства;

v відповідною методичною літературою та методичними розробками з різних розділів програми.

Протягом року вихователем-методистом було розроблено та систематизовано матеріал, а саме:

· «Правила дорожнього руху»;

· «Ми діти козацького роду»;

· «Наша мова солов’їна»;

· «Писанкарство».

В методичному кабінеті є:

· картотека періодичних видань, зокрема журналів

«Практика управління дошкільним навчальним закладом»,

«Вихователь-методист дошкільного закладу»,

“Дошкільне виховання”,

“Палітра педагога”,

“Джміль”,

«Методична скарбничка вихователя»

В методичному кабінеті зібрані зразки для роботи з дітьми з образотворчої діяльності, конструюванню, ручної праці згідно віку дітей.

Матеріали зручно розташовані для використання, є картотека. Оформлені куточки «Методичний вісник», «Атестаційний куточок» з матеріалами щодо роботи на навчальний рік, перспективним графіком проведення курсової перепідготовки та атестації педагогів, новинками методичної літератури тощо.

Вивчення стану освітньої діяльності та виконання програми «Дитина» в садових групах та в групі раннього віку здійснюється директором ДНЗ

Караль А.В. та вихователем-методистом Кеда М.М. Контроль ведеться згідно річного плану, контролем охоплені всі групи та види діяльності. Результативність всіх форм вивчення стану освітньої діяльності заслуховується на виробничих нарадах , загальних зборах колективу, оперативних нарадах, педагогічних радах, педагогічних годинах.

Робота педагогічного колективу постійно націлена на формування основ національної культури, громадянської компетентності, виховання любові до природи рідного краю та на розкриття творчих здібностей кожної дитини.

Вихователями проводиться планомірна, систематична робота по ознайомленню дітей з природою як під час занять, так і в повсякденному житті. Відображені різні форми роботи – прогулянки, досліди, праця, ігри, розгляд ілюстрацій, але найчастіше використовуються спостереження. Педагоги продумують запитання, що спонукають дитину до роздумів, які активізують пізнавальну активність, мислення, які вимагають уміння спів ставляти, аналізувати на основі раніше побаченого.

Важливу роль у досягненні екологічного виховання відіграє особистісно-орієнтований, доброзичливо – емоційний стиль спілкування вихователів з дітьми, який допомагає дітям краще засвоювати ті чи інші знання і вільно переносити їх в самостійну діяльність, милуватися природою, прислухатися до неї. Спостереження за дітьми показали, що діти добре орієнтуються в природному довкіллі, знають рослини, вміють доглядати за ними, називають, що потрібно рослині для росту, люблять спостерігати, виявляють стан рослин.

Згідно з річним планом роботи ДНЗ № 144 з 14.11. по 19.11.2016 року було проведено тематичне вивчення з формування здорового способу життя, використовуючи здоров’я формуючі та здоров’я збережувальні технології у дітей мо дошкільного віку в умовах ДНЗ в молодшій групі №4 (вихователь Кучерява Л.Х.), в молодшій групі №8 (вихователі Гнатюк О.В., Лисенко О.П.).

З метою контролю фізкультурно-оздоровчої роботи за методикою М. Єфименка під час перевірки були використані такі методи:

· аналіз календарних планів в даних групах з питань фізкультурно-оздоровчої роботи за технологією М. Єфименка ;

· виконання загальних фізкультурно-оздоровчих заходів вподовж дня за методикою М Єфименка;

· аналіз матеріального забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи в групах по методиці М. Єфименка ;

· спостереження за проведенням різних форм роботи з дітьми з фізичного розвитку за методикою М. Єфименка ( ранкова гімнастика, прогулянка тощо);

· організація фізкультурно - оздоровчої роботи по методиці М. Єфименка на основі здоров'язбережувальних технологій.

Робота в групах молодшого віку (група молодшого віку № 4 вихователь Кучерява Л. Х., група молодшого віку № 8 вихователі Гнатюк О.В, Лисенко О.П.) ДНЗ проводиться згідно вимог Базової програми «Дитина».

Згідно програми у роботі з дітьми вихователі груп молодшого віку створили необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи по методиці М. Єфименка, використовуючи здоров’я формуючі та здоров’язбережувальні технології в наявності в фізкультурний інвентар: м’ячі різної величини, скакалки, кеглі, кубики, гімнастичні палиці, обручі, мотузки, стрічки, прапорці. Матеріал зберігається в кошиках (кошик) В наявності «доріжка здоров’я» для проведення профілактики плоскостопості у дітей, виготовлена з використанням природних матеріалів (горох, квасоля, каштани, морські камінці), а також присутні дерев’яні ребристі доріжки, гімнастичні лави, тренажери іграшки . В достатній кількості різноманітні атрибути до рухливих ігор ( м’ячі, скакалки, кеглі, кубики, обручі тощо). Для проведення гігієнічної гімнастики після денного сну – килимки, «доріжки здоров’я». У групах молодшого віку вивільнено достатньо місця для організації рухової діяльності дошкільників.

Навчально-виховна робота у закладі побудована з чітким дотриманням режиму дня. Щодня діти достатньо часу перебувають на свіжому повітрі, діти раннього віку – до трьох годин.

Під час прогулянки вихователі проводять індивідуальну роботу з дітьми. Малорухливих дітей варто активізують, залучають до діяльності, яка сприяє розвитку інтересу до рухливих ігор та вправ, вправляють в тих способах виконання рухів, і якими дитина володіє гірше. Активних і рухливих дітей слід пере­ключають на діяльність, яка вимагає точності рухів, уваги та стрима­ності, враховують особистий інтерес дитини до певних ігор та вправ.

Плануючи рухливі ігри, слід ура­ховують їх місце в режимі дня та характер попередньої діяльності дітей. На за­няттях з фізичної культури планують ігри високої рухливості їх проводять з усією групою в основній частині занят­тя з метою досягнути піку фізичного на­вантаження. У заключній частині заняття використовують ігри низької рухливості, щоб зменшити фізичне навантаження й привести орга­нізм у відносно спокійний стан.

Ігрова гімнастика проводиться з дітьми по методиці у вигляді ігор з показом теального мистецтва як елемент занять, загартовування, фізкультпауз, валеохвилинок, під час проведення дозвілля, на прогулянках. Робота проводиться по підгрупах та, за потреби, індивідуально.

Контроль за проведенням загартувальних заходів у закладі здійснює старша сестра медична Плахотнюк Н.П.

Вихователі груп щоквартально проводять антропометричні виміри дітей .

Неабияку роль у фізкультурно-оздоровчій роботі відіграє гімнастика пробудження. Слід відмітити, що всі вихователі систематично планують і проводять даний вид роботи по технології М. Єфименко. Вихователі груп молодшого віку крім «килимка здоров’я» використовують елементи горіхового масажу, з допомогою яких стимулюється розвиток дрібної моторики пальців, поліпшується кровообіг, підвищується загальний тонус м’язів дитячого організму. Але недостатня увага під час проведення гімнастики пробудження приділяється використанню музичного супроводу.

Дошкільний навчальний заклад в групах молодшого віку має можливості для зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку дітей по методиці Михайла Єфименка . Однак оздоровчий напрям роботи в групах молодшого віку потребує матеріальної підтримки. Фізичний розвиток кожної дитини, покращення функціональних можливостей її організму, підвищення його опірності до несприятливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища в світі вимог Базової програми «Дитина» є обов’язковою умовою сучасного освітнього процесу і потребує відповідно оновленого сучасного обладнання по методиці М. Єфименка. Загартування є важливою формою оздоровчої роботи як надійний засіб зміцнення здоров’я, попередження застудних захворювань, формування вольових якостей характеру у дітей дошкільного віку.

Важливе значення для забезпечення всебічного розвитку і зміцнення здоров’я дитини має виконання режиму дня та організація та проведення КГН. В ДНЗ всі режимні моменти виконуються в основному своєчасно. Постійно проводяться заходи по запобіганню травматизму під час занять та в повсякденному житті. Результатом роботи вихователів з дітьми є оволодіння програмовими завданнями дітей.

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

Активну роботу в цьому напрямку проводить інструктор з фізичного виховання Подворна Н.М. Підготовлено ряд консультацій: «Проблеми виховання здорової дитини в сучасних умовах», «Особливості проведення занять з фізичного виховання з використанням методики М. Єфременка», «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» методичних порад для педагогів та батьків; проведена педрада «Інноваційні технології в системі організації фізкультурно-оздоровчої роботи»

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає інформацію на групових стендах: листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців

Отже, необхідно стимулювати інтерес дітей до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати культурно-гігієнічні навички, самостійність, основи культури поведінки. Головним напрямом в роботі вважати фізичний та психічний розвиток дитини. Більш уваги приділяти рухової активності протягом дня.

Згідно річного плану роботи ДНЗ на 2016 – 2017 навчальний рік з 06.02. по 17.02. 2017 року проведено тематичне вивчення рівня організації роботи з патріотичного виховання, використовуючи український музичний фольклор з дітьми середнього дошкільного віку (середні групи № 3, вихователь Кривов’яз Г.І., № 5 вихователь Курган О.В.).

Вивченню підлягали такі питання:

1. Якість і зміст планування роботи з патріотичного виховання, використовуючи український музичний фольклор дітей в середніх групах.

2. Шляхи реалізації завдань патріотичного виховання, використовуючи український музичний фольклор у повсякденному житті.

3. Різноманітність форм і методів формування патріотичної свідомості дітей.

4. Місце занять у системі роботи з патріотичного виховання, використовуючи український музичний фольклор

5. Використання різних видів ігор з патріотичного виховання, використовуючи український музичний фольклор, дітей в режимі дня.

Робота в стередніх групах (№ 3, вихователь Кривов’яз Г. І.; № 5 , вихователь Курган О.В.) ДНЗ проводиться згідно вимог Базової програми «Дитина».

Вихователі груп творчо обирають форми і методи організації дітей. При цьому вони орієнтуються на індивідуальні можливості кожної дитини. У середніх групах виконання завдань патріотичного виховання включено у різні види діяльності – пізнавальну, художню, конструктивну, ігрову, що забезпечують ефективність її здійснення.

Під час перегляду форм практичної роботи слід відмітити, що у дітей в цілому сформовано інтерес до традицій українського народу, народознавства. Як позитивне хотілося б відмітити застосування вихователями груп № 5, 3

(Курган О.В., Кривов’яз Г. І.) елементів народознавства, лялькового театру, впровадження тематичних, комплексних та інтегрованих занять, використовуючи український музичний фольклор за напрямком «Дитина в довкіллі».

Вихователі груп № 3, 5 Криво’яз Г. І. і Курган О.В. підготували і провели цікаві заняття в ДНЗ з розділу «Музичний калейдоскоп» з громадянського виховання дошкільників на тему: «Музична шкатулка », під час яких показали свою роботу з патріотичного виховання з дітьми.

Вихователь групи № 3 підібрали цікаву інформацію про український музичний фольклор для дітей середнього дошкільного віку., вихователь групи № 5 підготувала підбірку для слухання згідно віку « Український фольклор ».

Під час занять з музично - патріотичного виховання значно підвищується активність дітей, їх розумова діяльність, з’являється пізнавальний інтерес до навчальної діяльності. Однак, на заняттях вихователі обох груп не завжди доцільно використовують різні прийоми навчання ( ігрові, вербальні, практичні). Структура проведених занять не завжди відповідає методичним вимогам.

Робота з музично - патріотичного виховання в даних групах проводиться систематично, послідовно. Вихователі й музичний керівник ознайомлюють дітей з українським музичним фольклором, народознавством, засобами мистецтва, практичною діяльністю дітей (спостереження, ігри, творча діяльність та.ін.) національними , державними святами. Рівень знань дітей згідно програмовим вимогам є в цілому задовільним. Діти знають характерні риси українського народу (миролюбність, доброзичливість, гостинність, творчість, мудрість тощо), народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри. Діти в групах № 3, 5 проявляють інтерес і із задоволенням грають в народні ігри, співають народні пісні, колискові тощо. В групах діти прилучені до народознавства — вивчають культуру, звичаї рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), символів (верба і калина, вінок, рушник).

У формуванні музично налаштованої особистості вагомою є роль народних традицій та обрядів: вони привертають увагу дошкільників до цінностей предків, створюють позитивний настрій, розкривають основи правомірної поведінки, навчають проявляти толерантність до всього живого. В процесі ознайомлення з традиціями і звичаями емоційний досвід дітей збагачується новими враженнями, розширюється коло їхніх знань про довкілля, зокрема про близьких людей та свою малу Батьківщину. Залучення дітей до слухання музики , співів, музично – ритмічних рухів , підготовки і відзначення свят народного календаря пробуджує в них любов до рідної землі.

Водночас тематичне вивчення забезпечення навчально-ігрової бази для організації освітньої діяльності щодо музично - патріотичного виховання у дітей середнього дошкільного віку показало, що в групах № 3, 5 є необхідні умови для здійснення повноцінного навчально-виховного процесу створені на достатньому рівні . Аналіз матеріального забезпечення середніх груп № 3, 5 з за вимогами програми «Дитина» показав, що в групах вихователями зібрана певна кількість демонстраційного та роздаткового наочного матеріалу, дидактичних ігор, навчальних посібників , створено відповідне розвивальне середовище групи:

ü оформлено український куточок національної та народної символіки,;

ü Оформлено музичний куточок де зібрані музичні інструменти для дітей , та настільно друкований матеріал;

ü оформлено добірку українського –музичного фольклору;

ü зібрано бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри тощо;

ü Підібрано добірку для слухання українського музичного - фолькльору згідно віку дітей;

В групах частково придбані різноманітні друковані посібники з музичного виховання , ігри, ілюстративні сюжетні матеріали. Цей дидактичний матеріал допомагає дітям розвивати пам’ять, спостережливість, уяву, яка збагачує дитяче сприйняття світу, традицій («З народної скрині», «Народні обереги», тощо).

- Використовуючи диференційований підхід, вихователі розвивають інтерес у дітей до української мови і культури за допомогою усної народної творчості – невичерпного джерела виховання дитини. Скарбниця усної народної творчості надзвичайно багата. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, приказки й прислів'я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки. Вона відображає життя народу його історію, мову, народну мудрість. Через народну творчість дошкільник дістає перші уявлення про культуру та побут свого народу.

Прислів'я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, барвистістю мови, ритмікою. Часто їх використовують у спілкуванні з дітьми: під час сніданку, обіду, коли дитина виконує трудові доручення неохоче або відмовляється від роботи. Також на прогулянці в різних ситуаціях поповнюються знання і словник дітей прислів'ями і приказками: під час спостережень в природі, праці на ділянці дошкільного закладу, на городі.

В своїй роботі вихователі, часто використовують загадки, які мають багато спільного з прислів'ями та приказками. Тематика загадок різноманітна: про рослинний, тваринний світ, пори року, працю, господарювання, побут і інше. Саме за допомогою загадок збагачується словник дітей. А успішному відгадуванню загадок в давні часі надавалося дуже велике значення: воно було мірилом мудрості і розуму.

- На заняттях з народознавства широко використовуються скарб усної народної творчості — казки, легенди та притчі, які містять в собі значний пізнавальний і виховний потенціал і доступні до сприймання дошкільниками. На їх основі дітей ознайомлюють з історією українського народу, його традиціями.

- Оволодіти рідної мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям і народні ігри («Довга лоза», «Коза-дереза», «День та ніч», «В хороводі були», «Редька» та інші). Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з довкіллям. До того ж, гру для дітей добирають відповідно до теми заняття. Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнюють ігри-пісні «А ми просо сіяли», «Мак», «Редька», до теми «Народні обряди та традиції» - «Подоляночка», «Горобейко» і інші.

Психолого-педагогічне обстеження інтелектуальної та мотиваційно-функціональної готовності дошкільників старшого віку до подальшого навчання в старших групах, показало достатній рівень розвитку всіх вихованців в цілому. Зокрема достатній рівень готовності до шкільного навчання виявили 17 (71%) дітей, середній 9 дітей (29 %). Дітей, що мають низький рівень розвитку за результатами обстеження не виявлено. У них сформована позитивна мотивація до спільного навчання. Підготовка руки у дітей старшого віку до письма задовільна, сформовані уявлення про природу, навколишній світ, про своє місто і країну. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.Результати аналізу досягнень старших груп – засвідчують, що педагоги створили сприятливі умови для формування показників розвитку компетентної особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності. Але значна кількість дітей із середнім рівнем розвитку показує, що треба було більш уваги приділяти індивідуально-диференційній роботі з дітьми, особливо в повсякденному житті, використовувати більш пошукових і творчих завдань, вмінню спілкуватися під час ігрової діяльності.

- за результатами аналізу діяльності музичного керівника (Гулевської О.П.), можна відмітити покращення в роботі. Протягом навчального року оновлено оздоблюваний матеріал та декорацій для ігор-драматизацій та театралізованих дійств, святкових ранків та розваг, дидактичний матеріал для дітей.

Розуміючи важливе значення морально-етичного виховання, педагоги допомагають дітям засвоїти прийоми спільної праці, гри в колективі, основи свідомої дисципліни, навчити дітей узгоджувати свої дії з діями товаришів і дорослих. Вихователі старшої групи № 6 (вихователі Гриб О.В.,

Корінна О.П.), домагаються, щоб діти правильно розуміли поняття „дружба”, виховують в них бажання товаришувати, ділитися. Діти вчаться доброзичливо ставитись один до одного, надавати в разі потреби їм допомогу, уважно ставитися до хворих, не підводити свою групу, бути дисциплінованими.

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які наочно відображені в узагальнених діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з мовленнєвої лінії розвитку.

Для педагогів проводяться постійно консультації, педагогічні читання, тестування тощо; з батьками – анкетування, обмін досвідом сімейного та суспільного виховання; для вихованців – розваги, конкурс малюнків.

Одним із завдань навчально-виховної роботи є створення ігрового розвиваючого середовища для дітей. Групи забезпечені сучасним, яскравим ігровим матеріалом в достатній кількості. Для дітей створені всі умови для організації сюжетно-рольових, дидактичних та інших видів ігор. За творчий підхід до створення розвивального середовища в групах слід відмітити вихователів ясельної групи № 2 (Грищенко Т.О.), вихователя середньої групи № 5 (Курган О.В.), вихователя старшої групи № 6 (Корінну О.П), ясельної групи № 1 (вихователі Когут Н.В.)

ДНЗ підтримує тісний зв’язок з ЗОШ № 245. Згідно складеному спільно координаційному плану роботи протягом року було проведено:

Спільні батьківські збори за участю директора школи і вчителів початкових класів. Створено консультпункт зустрічей батьків з учителями початкових класів, шкільним психологом.

Педагогічний колектив постійно слідкує за новими технологіями, досягненнями та впроваджує їх в роботу.

Всі вихователі володіють українською мовою в повному обсязі. З метою формування національної свідомості та духовної культури дітей педагоги ДНЗ постійно протягом навчального 2016-2017 року використовували в роботі елементи календарно-обрядової діяльності українського народу.

В цілому стан навчально-виховного процесу за 2016 – 2017 н. р. знаходиться на задовільному рівні. Колектив в цілому виконав поставлені програмові завдання у всіх вікових групах.

Завдання ДНЗ – постійно вести роботу з батьками, сприяти єдності виховання дитини в садку і в сім’ї. Форми роботи ДНЗ з сім’єю спрямовані на організацію взаємодії вихователів і батьків. Але основною з них залишаються традиційні групові батьківські збори, колективні і групові консультації. Для батьків на протязі навчального року організовувались виставки дитячих робіт, поновлювались інформаційні стенди, батьки постійно запрошувались на проведення святкових ранків, спортивних свят і розваг. Цікаво і змістовно пройшли спільно з батьками старших та середніх груп музично-спортивні розваги «Ми діти козацького роду», «Різдвяний вертеп», «Стрітення», «Свято до Дня Перемоги», «Закосичення», «Випускний бал». Вихователі груп залучають тат і мам, бабусь та дідусів до активної співпраці: виготовлення роздаткового матеріалу для занять та ранків, допомоги на суботниках по благоустрою території ДНЗ, в придбанні іграшок, проведенні ремонтних робіт в групових приміщеннях. На початку кожного навчального року на загальних батьківських зборах батьків знайомимо з завданнями на новий навчальний рік, радимося, спілкуємося, голова батьківського комітету ДНЗ звітує перед батьками за виконані справи по допомозі в господарчій діяльності.

Посадові обов’язки всіх категорій працівників затверджені директором ДНЗ та погоджені з профспілковим комітетом.

Вихователі ДНЗ постійно підвищують свій фаховий рівень, відвідуючи методичні об’єднання району, міста, ШПД. Раз на п’ять років педагоги дошкільного закладу проходять курси підвищення кваліфікації при КМПУ ім.. Б. Грінченка. У цьому навчальному році згідно перспективного плану педагоги не проходили підвищення рівня фахової майстерності курси підвищення кваліфікації при КМПУ ім.. Б. Грінченка.

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу, який відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року.

Атестація педагогічних працівників проходить на високому професійному рівні. Досвід роботи вихователів та інструктора з фізичного виховання що атестувався, було оформлено відповідно до вимог і зберігається в методичному кабінеті.

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-мето­дичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;

- використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

- високий рівень вихованості та розвитку дітей;

- сприятливий психологічний клімат у колективі;

- проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ: розроблено та виготовлено портфоліо ДНЗ, постійно оновлюється сайт ДНЗ

З метою забезпечення охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2016 -2017 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі, були придбані нові вогнегасники.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі та під час надзвичайної ситуації.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: що понеділка проводяться бесіди з БЖД та валеології (профілактика дитячого травматизму – ПДТ); в кожній групі обладнано куточок Безпеки. Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами: «Дорога не для забав» (вихователь Курган О.В., молодша група № 5), «Один вдома» (група № 1, вихователь когут Н.В.), спортивна розвага «Спорт це здоров’я, а здоров’я – це життя», «Пожежники на навчанні», лялькові вистави: «Небезпека на дорозі», конкурс «З вогнем не жартують», виставки малюнків «Діти на вулицях міста», «Абетка безпеки» підготовлених дітьми разом з батьками, педагогами.

Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома».

Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу кабінетів підвищеної небезпеки, спортивної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного обладнання.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

В ДНЗ створена комісія по охороні праці та безпеки життєдіяльності до складу якої входять: завгосп Козубська Н.О., вих.-методист Кеда М.М., Курган О. В. Комісія проводить перевірки ДНЗ та території на предмет безпечного знаходження дітей та персоналу; виконання працівниками інструкцій з пожежної безпеки, охорони праці. Інструктажі з працівниками щодо організації охорони праці і безпеки життєдіяльності працівників і дітей проводиться 1 раз в квартал, про що свідчать записи у відповідних журналах.

В дошкільному навчальному закладі створені відповідні умови для охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки працівників та дітей. Працює комісія, яка контролює стан роботи по виконанню співробітниками закладу правил техніки безпеки. Розробляються та оновлюються інструкції з охорони праці.

За результатами перевірки видається наказ, де зазначається, яку саме роботу необхідно виконати, призначається відповідальна особа, а також термін виконання завдання.

В ДНЗ № 144 створені всі необхідні умови для проведення медично-оздоровчої та профілактичної роботи. В ДНЗ є обладнаний медичний кабінет, ізолятор. Медичний кабінет забезпечений необхідними медикаментами, дезінфікуючими засобами.

Щоквартально питання захворюваності виносяться на виробничі наради; директор ДНЗ разом з вихователями проводять аналіз захворюваності в кожній групі і по кожній дитині, з’ясовують причини та недоліки в роботі, шукають шляхи їх уникнення та зниження захворюваності. В ДНЗ на протязі року проводиться аналіз планових та диспансерних оглядів дітей.

Адміністративно-господарська робота здійснюється згідно річного плану роботи ДНЗ. Вона включає підготовку до нового навчального року, підготовку дошкільного закладу до зимового періоду, поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ, роботу по благоустрою території дошкільного навчального закладу тощо.

Колектив намагається задовольняти потреби громадян у догляді, оздоровленні, навчанні, вихованні дітей дошкільного віку.

Згідно аналізу захворюваності дітей за 2016 рік, можна зробити висновки, що вся робота колективу була спрямована на збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. В ДНЗ створені умови для емоційного благополуччя дитини, навчальна діяльність проходить в динамічному режимі який складено з урахуванням потреб дітей у русі. В наявності необхідне спортивне обладнання, великий та мілкий інвентар. Режим роботи складений з урахуванням потреб дітей у русі. Здійснюється систематичний контроль за станом здоров’я дітей. Посилена увага приділялась створенню оптимальних умов для зміцнення здоров’я дітей, виконувались заходи по зниженню захворюваності, заходи по запобіганню травматизму серед дітей, проводилась робота з навчання дітей правилам дорожнього руху, протипожежної безпеки. Багато уваги приділяється санітарно-профілактичній роботі по профілактиці кишкових інфекційних та респіраторних захворювань.

Проводяться лекції, бесіди, виступи на батьківських зборах. Оформляються сан бюлетені, наочність для батьків, батьківські куточки в групах.

З метою нерозповсюдження інфекційних хвороб проводяться слідуючи профілактичні заходи:

· Термінова ізоляція хворої дитини;

· Строге виконання протиепідемічних заходів в групі;

· Виконання особистої гігієни дітьми та персоналом;

· Виконання всіх карантинних заходів

На протязі 2016 року в ДНЗ проводилась відповідна робота по зниженню захворюваності та зміцненню здоров’я дітей, але захворюваність порівняно з 2015 роком знизилась.

Загалом пропуски днів по хворобі однією дитиною становлять 14,3 дітоднів, що менше на 10,6 дні порівняно з 2015 роком. Збільшилась захворюваність на крапельні інфекції - 124 д/днів (3 випадків – вітряна віспа). Зафіксований 1 випадок ( 10д/днів) травмування дитини в мол. гр.№8 . Шлунково-кишкові інфекційні захворювання – відсутні, не зафіксовані випадків захворюваності на грип , зменшилась захворюваність на ГРВІ –1853 д/днів (на 1686 д/д), захворюваність на отити 132 д/днів (збільшилась на 132 д/днів), випадків на ангіну- відсутні , збільшилась захворюваність алергії 57 д/днів (збільшилась на 57 д/днів), дерматити – не виявлено . Всього пропущено по хворобі 2235 д/днів.

Стан захворюваності по групах становить:

№ з/п № групи Кількість дітоднів по хворобі
1 № 1 0.9 д/д по хворобі
2 № 2 3,08 д/д по хворобі
3 № 3 1 д/д по хворобі
4 № 4 0,8 д/д по хворобі
5 № 5 1,13 д/д по хворобі
6 № 6 0,85 д/д по хворобі
7 № 7 1,6 д/д по хворобі
8 № 8 2,06 д/д по хворобі

Найнижча захворюваність на одну дитину у групі № 4, 1, найвища захворюваність – у групі №2.

Найголовнішим пріоритетом в роботі є і залишається укріплення здоров’я та фізичний розвиток дітей. Вся робота була спрямована на забезпечення здоров’я зберігаючого середовища, активізацію рухової діяльності дітей протягом дня. Педагоги враховували стан здоров’я та індивідуальні особливості кожної дитини під час фізичних навантажень. Удосконалили роботу, спрямовану на формування у дітей знань про безпеку життєдіяльності та активізували співпрацю з родиною з даного питання. В вересні та грудні 2016 року, квітні та травні 2017 року в ДНЗ було проведено Тижні Безпеки.

Разом з вихователем-методистом Кеда М.М. медична сестра веде медико-педагогічний контроль за станом фізичного розвитку дітей на заняттях з фізкультури. Враховується загальна та моторна щільність занять, корегується навантаження, даються практичні поради, щодо покращення загальної та моторної щільності занять.

В ДНЗ № 144 створені умови для збалансованого, раціонального харчування та належним чином здійснюється організація харчування дітей. Загальне керівництво організацією харчування дітей у закладі здійснюється директором, яка несе персональну відповідальність за організацію харчування дітей. Ведеться контроль за санітарним станом харчоблоку, роботою холодильних камер.

Проводяться бесіди з батьками щодо харчування дітей вдома.

Старшою медичною сестрою ведеться документація з харчування:

· Журнал бракеражу сирої продукції;

· Журнал бракеражу готової продукції;

· Книга накопичення і аналізу харчування;

· Журнал “Здоров’я працівників харчоблоку”;

· Журнал обліку відходів.

Директор видає накази з організації харчування, проводить діагностування цього напрямку роботи, аналізуює та контролює роботу всіх працівників з даного питання.

Харчування дітей у ДНЗ організовано відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.

Постачання продуктів та продовольчої сировини здійснюється базами-постачальниками відповідно до вимог. Продукти харчування приймаються за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність і якість.

Протягом року режим харчування дітей не порушувався.

Комірником Узварик Л.А. відмічається у супроводжуючих документах час прийняття продуктів, заявки на бази та їх копії ведуться без порушень, проводиться їх аналіз.

Режим харчування дітей в ДНЗ відповідає встановленому режиму закладу, затвердженого відповідним наказом. Поруч з вікном видачі їжі біля харчоблоку розміщуюється графік видачі їжі, щодня в інформаційних куточках вивішуюється меню з зазначенням виходу кожної страви. Проби готових страв знімаються вчасно. Сестрою медичною Плахотнюк Н.П. результати зняття проб своєчасно вносяться до Журналу бракеражу готової продукції. Кухарем Радченко Л.М. відбираються добові проби у присутності сестри медичної в об’ємі молодшої групи та зберігаються на харчоблоці в холодильнику у встановлений термін 2 доби. Під час видачі готових страв з харчоблоку працівники дотримуються санітарних правил. Недотримання кухарями технології приготування страв протягом року не було.

Сестра медична Плахотнюк Н.П. 2 рази в місяць відвідує на базі поліклініки ЦРДП району семінари де проводиться просвітня робота з питань профілактики та запобігання інфекційних захворювань санітарно – гігієнічного, протиепідемічного режиму та організації харчування дітей. В ДНЗ просвітню роботу з працівниками та батьками згідно Закону “Про дошкільну освіту” проводила сестра медична Плахотнюк Н.П.

З метою забезпечення дітей ДНЗ повноцінним, високоякісним та безпечним харчуванням, адміністрацією ДНЗ проведені виробничі наради, анкетування. Батьківські збори, де розглядались питання організації харчування дітей, забезпечення санітарно-гігієнічного, протиепідемічного режиму.

В ДНЗ № 144 харчоблок, комора та підсобне приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Біля електроприладів у ДНЗ № 144 вивішені інструкції щодо експлуатації, на підлозі у наявності гумові килимки. Працівники харчоблоку, відповідальні особи за організацію харчування ознайомлені з інструкціями, знають та дотримуються правил техніки безпеки. Порушень безпеки використання електроприладів під час перевірок не виявлено.

У дошкільному навчальному закладі проводиться санітарно-освітня робота серед персоналу, батьків, з працівниками харчоблоку та технічним персоналом проводяться санмінімуми.

В організації харчування дітей активну участь приймають вихователі, помічники вихователів, які ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дошкільнят.

В ДНЗ працює батьківська рада, яка допомагає вирішувати завдання оснащення матеріально-технічної та навчально-виховної бази.

До літнього оздоровчого періоду в ДНЗ була проведена попередня робота: склали план роботи, завезли і замінили пісок, пофарбували пісочники, визначили антропометричні дані дітей, підготовлена цікава інформація для батьків, розбиті городи та квітники.

Усі приміщення закладу відповідають діючим нормам і правилам пожежної безпеки. (згідно Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти.)

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу засвідчує, що поряд з успіхами в роботі є і недоліки, які необхідно вирішити в новому навчальному році.

1. Система проведення роботи з фізичного виховання відповідно до вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитини» вимагає оновлення методів та прийомів, сучасних форм проведення рухливих ігор з дошкільниками, вихователі впевнились в необхідності подальшого вдосконалення роботи з даного напрямку.

2. При позитивній роботі вихователів по формуванню екологічної освідченості дітей дошкільного, мало уваги приділяють розвитку екологічній культурі дітей дошкільного віку засобами художнього слова та української народної творчості.

3 У багатьох дітей середньої групи недостатньо сформована національна свідомість та духовна культура. Роботу педагогічного колективу націлити на формування основ національної культури, громадянської компетентності, виховання любові до природи рідного краю та народної іграшки.

Виходячи з вищевказаного на новий навчальний рік колектив ДНЗ

№ 144 ставить перед собою наступні завдання :

1. Формувати екологічну культуру дітей дошкільного віку засобами художнього слова та української народної творчості.

2. Продовжити роботу над формуванням всебічного розвитку дітей засобами рухливої гри.

3. Формування національної свідомості та духовної культури через українську іграшку.

Кiлькiсть переглядiв: 177

Коментарi