• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка музичного керівника

/Files/images/1425922383.png

"ГОТУЄМО СВЯТО В ДИТЯЧОМУ САДКУ: від А до Я"

Музичне свято - це художньо й творчо збагаченно форма відзначення події, явища, соціально й змістовно значущої для виховання й розвитку дитини. Вона здійснюється, головним чином, засобами музики, літератури, театру, хореогра- фії, та представлена танцями, співом, грою на дитячих музичних інструментах, інсценівками віршів і казок, сюрпризними моментами. Основними завданнями свята є :

- викликати у дітей почуття радості та інші позитивні емоції;

- дати дітям яскраві художні музичні враження;

- розвивати впевненність в собі, вміння спільно діяти у колективі;

- виховувати моральні якості;

- прищеплювати любов та інтерес до музики, розвивати творчу активність.

Маємо розуміти, що важливі функції свята будуть реалізовані в тому разі, якщо у дошкільному закладі організовано систематично роботу з музичного виховання. Традиційними зокрема є такі свята:

- свято до Дня дошкільника;

- осінні свята;

- дні народження дітей;

- День святого Миколая

- зимове Новорічне свято;

- свято Весни, Мами і всіх жінок;

- свято випуску дітей до школи; ( та інші )

Підготовку запланованого свята розпочинають із розроблення сценарію приблиз- но за місяць його проведення. Це пов’язано з тим, що відібраний репертуар поступово вводять у план музичних занять. Враховуючи етапи роботи з музичним репертуаром на музичних заннятях, найскладніші пісні, танки тощо музичний ке- рівник починає розучувати з дітьми заздалегідь. решут рупертуару - нескладні музичні ігри, інсценівки тощо - готують незадовго до свята. Музичний керівник підбирає до сценарію музичний репертуар для виконання, аудіозаписи для су- проводження дій тощо. Якість дитячого виконання багото в чому визначається доступністю музичного та мовного матеріалу, його цікавістю та відповідністю віковим можливостям дітей. Надмірне ускладення репертуару призводить до не- гативного результату і знижує виховний ефект виступів.

Тільки вільна, природна виконавська діяльність викликає у дітей радість, приносить їм естетичне задоволення.

Підготовлений та затверджений завідувачем сценарій, вихователі груп розпо- відають дітям про майбутнє свято, пояснюють, до якої події воно приурочено, проводить "проби" дітей на різні ролі, обговорює з дітьми характер персонажів. Діти не мають знати сценарій в повному обсязі. Щоб не стомлювати дошкільни- ків і не знижувати їхній інтерес до дійсвтва, не варто проводити генеральні ре- петиції, під час яких дошкільники багаторазово повторюють свої ролі. Це дасть змогу зберегти свжість сприямання дітьми свята. Крім цього музичний керівник і вихователь продумують де розташуютьс діти, де розмістити необхідний рекві -зит, святкові декорації тощо. Усе має бути заздалегідь продумано аби початок свята не затримувався.

Головним показником успішності свята є його емоційна забарвленість, яку визначають:

- невимушеність, природність поведінки дітей;

- зацікавленість ти, що відбувається;

- радісні емоції, зумовлені діями персонажей свята.

Отже, свято в дошкільному закладі - це радість, веселощі, урочистість,які поділя- ють і дорослі і діти.

ПІДГОТОВКА СВЯТА : ДОЛАЄМО СТЕРЕОТИПИ.

- Відходимо від сформованої моделі святкового ранку як вистави або естрадного шоу для батьків;

- Уникаємо надмірної навантаеності, не виснажуємо дітей постійними репети - ціями.

- Уникаємо використання складних забудовою і не зрозумілих за змістом творів.

- Приділяємо увагу кількості та якості аудіозаписів.

- Не перевантажуємо сценарій великою кількістю виступів.

- Готуємося до свята у правильно організованому освітньому процесі, а не" натаскуємо" дітей на музичних заняттях.

- Чітко дотримуємося часу початку і закінчення свята;

- Тісно взаємодіємо з батьками, прагнучи до взаємного розуміння цілей морально - естетичного виховання дітей.

Підготовка сценаріїв та розваг.

1. Свято в дитячому садку. З яким нетерпінням чекають його діти. Для них це вікно у світ прекрасного, у світ хвилюючої музики, поезії, захоплюючих ігор.

Діти стають не лише головними дійовими особами, але і творцями свята, вони радіють, співпереживають героям, яких полюбили, активно захищають їх від «злодійств» негативних персонажів.

Діти 5—7 років - чудові актори, щирі та відкриті. Виконуючи роль та передаючи характер того чи іншого героя, діти вчать­ся співчувати, оцінювати поведінку та вчинки, діяти по-новому. Навіть сидячи в залі й спостерігаючи за тим, що розігрується на сцені, діти щиро вірять героям, люблять їх, бажають їм допомогти і наприкінці, разом із героями, пе­ремагають. Таким чином, розігрування ролей має не тільки розважальне, а й розвивальне, виховне значення.

Дитячий ранок — це свято. А свято — це музика, пісні, ігри та загадки, веселі розіграші, конкурси і сюрпризи. Однак святкова атмосфера, розваги, подарунки — це лише одна сторона дитячих ранків.

Дошкільний період — короткий, але важливий етап формування особистості. В ці роки дитина отримує початкові знання про навко­лишній світ, у неї починає розвиватись певне ставлення до людей, до праці, виробляються норми поведінки, формується характер.

Музкерівник повинен індивідуально підійти до вибору ролей, допомогти дитині вжитися в образ персонажу. Участь у ранку — ма­ленькій театралізованій виставі — розвиває в дітей увагу, пам'ять, творчу уяву, дисциплінованість, спритність.

Вибір матеріалу для свята залежить від музкерівника і вихователя, тому що у кожного є власний багаж доробок. Але при цьому потрібно враховувати степінь підготовленності вихованців, рівень матеріально-технічної бази дитячого садка, естетичні смаки і вподобання самого педагога.

Головна задача педагога – викликати у дітей емоційний відгук, розвеселити, достивити радість, навчити ділитися цією радістю з оточуючими.

Свято в дитячому садку — визначна подія. Яким воно буде -яскравим, світлим, добрим, урочистим — залежить від усіх його учасників. У житті дошкільнят свято посідає особливе місце. Ді­ти цього віку емоційні, вразливі, їм притаманні гострота сприй­няття, прагнення до самовираження.

Співпраця музкерівника та вихователя

у підготовці та проведенні свята.

Звісно, одній людині важко організувати гарне свято. Проте, у вас є помічники. По-перше, це батьки ваших вихованців. На них ляже турбота по пошиттю костюмів, підготовці атрибутів, ак­сесуарів. Крім того, вони можуть випробувати себе і як актори.

По-друге, це ваші колеги вихователі, методисти та інші пра­цівники садка. Вони також можуть зробити свій внесок у підго­товку урочистості. Адже свято — це подія і для всього колекти­ву, а не лише для дітей та їхніх батьків. Методисти допоможуть із добиранням ігрового та розвиваючого матеріалу, вихователі -з удосконаленням дитячої вимови, художники — з декораціями та оформленням залу. Ви ж маєте бути в курсі всього нового, пе­редового, сучасного щодо виховання дошкільнят і неодмінно за­стосовувати свої знання та досвід у підготовці свята. Усе-таки на дворі XXI століття! Частіше бувайте в книжкових магазинах, біб­ліотеках, купуйте нові, цікаві аудіо- та відеозаписи, диски, збір­ники дитячої поезії.

З чого ж розпочати підготовку до свята і як її проводити?

1.Якомога більше часу проводьте із дітьми. Так ви більше ді­знаєтесь про них, про їхні вподобання, пам'ять, захоплення, здібності. Ви побачите, хто з них краще співає, хто краще го­ворить, хто прагне виступати, а хто воліє залишатись у тіні.

2. Паралельно із цим оберіть сценарій. Він має бути цікавим для вас. Досконально вивчіть його: дію, ролі, тексти віршів та пісень.

3. Розпочніть роботу над святом мінімум за два місяці до пе­редбачуваного його проведення! Організовуйте заняття, репе­тиції регулярно, вимагайте від дітей відповідного серйозного ставлення до роботи. Зважаючи на невеликий вік дітей, спо­чатку розкажіть їм про свято, до якого вони будуть готувати­ся, і відведіть кожній дитині посильну роль.

Якщо на одну роль буде кілька претендентів, проведіть ма­ленькі проби, спокійно і переконливо доведіть малюкам, що будь-яка роль гарна та цікава, що її зміст залежить від ви­конавця, а не лише від сценарію, поясніть, що негативні ро­лі привабливі, яскраві і дають великий простір для фантазії. Добре, якщо діти з гарною пам'яттю можуть виконати кілька ролей, у випадку хвороби кого-небудь вони будуть заміною.

4. Фонограми для танців перепишіть на одну-дві робочі аудіо-касети.

Завдання педагога — подбати про те, щоб святкові ранки були справжніми святами для дітей, а не кон­цертами для дорослих або звітом для перевіряючих. Основою дитя­чого ранку має бути гра — веселе, захопливе дійство, а не жорстко реґламентована, організована й унормована дорослим діяльність. Не варто переобтяжувати святкову програму віршами й колектив­ними танцями, доцільно передбачити можливість вільної музичної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 735

Коментарi